Privacy & Cookies

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Privacy Statement - Wants&Needs
1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Wants&Needs

Website: www.wantsandneeds.nl

Inschrijfnummer KVK: 75702460

BTW-nummer: NL860455014B01

2. E-mailadres

a. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

  • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

8. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Deze externe partijen zijn:

  • Juist (digitaal marketingbureau) te Boekel voor de hosting en het onderhoud van onze website;
  • MailChimp, voor onze e-mailmarketing;
  • Google Analytics, voor statistische analyses van onze website. 

Daarnaast gebruikt de website cookies waarmee we gebruikersstatistieken kunnen meten via Hotjar om onze website te verbeteren.

Wants&Needs verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

9. Veiligheid opslag van gegevens

  • Veiligheidscriteria:

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

g. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

10. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: service@wantsandneeds.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Cookies
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. wantsandneeds.nl gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Omstreeks 5 juni 2012 is er een nieuwe regelgevend van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten ‘ cookies’ op wegpagina’s. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw). De nieuwe regelgeving heeft mede betrekking op jouw privacy. Omdat wij jou privacy belangrijk vinden, informeren wij je over dit onderwerp op deze pagina. 

Omdat de nieuwe wetgeving omtrent cookies voor alle instanties nog niet helemaal duidelijk is hoe deze in praktijk gaan werken, zal wantsandneeds.nl alle ontwikkelingen nauw volgen en er alles aan doen om aan de nieuwe cookiewetgeving te blijven voldoen. 

Wij streven er daarom ook naar jou zo open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op wantsandneeds.nl. Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak op de site te verbeteren. We proberen advertenties te filteren naar jou interesses. Op deze wegpagina zullen wij je op de hoogte houden over alle ontwikkelingen rondom cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies. Cookies zijn niet gevaarlijk, het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Contact

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van wantsandneeds.nl neem dan contact met ons op. Onze klantenservice helpt graag verder indien je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Reviews